ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น

ดอกไม้สวยๆทำจากริบบิ้น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดริบบิ้นขนาด 2.5 ซม. 15 อัน
  2. ตัดริบบิ้นขนาด 3 ซม. 15 อัน
  3. ตัดริบบิ้นขนาด 3.5 ซม. 15 อัน
  4. ตัดริบบิ้นขนาด 4 ซม. 15 อัน
  5. จากนั้นนำมาทำเป็นกลีบดอก สังเกตวิธีทำจากคลิปวีดีโอ
  6. จากนั้นนำมาร้อยเป็นกลีบดอกด้านบน
  7. ร้อยเป็นกลีบดอกด้านล่าง
  8. ทำทั้งสองชิ้นมารวมกัน ตกแต่งเกสรดอกไม้ ด้วยกระดุม
  9. จัดกลีบ ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 0
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 7
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 1
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 4
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 6
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 3
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 2
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 9
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 5
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 10
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากริบบิ้น 8