สอนทำกรอบรูป จากกระจก

สอนทำกรอบรูป จากกระจก
อุปกรณ์ กระจกสำหรับทำกรอบรูป, สีน้ำ, ขวดน้ำ, กรรไกร, สีขาว, ไม้บรรทัดเหล็ก วิธีทำ
  1. นำกระจก สำหรับทำกรอบรูป มามาร์คจุด สำหรับระบายสีขอบด้านข้างกระจก
  2. ระบายสีขอบกระจก แบบสลับสี ระบายไปเรื่อยๆ จนหมด
  3. นำรูปมาใส่ตรงกลางช่องกระจกที่ว่างไว้
คลิปสอนทำกรอบรูป
สอนทำกรอบรูป จากกระจก 0