ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้

ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้

ตกแต่งกระดาษ ระบายสีสวยๆ ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีกระดาษสวยๆ ด้วยสีน้ำ
  2. วัดขนาดกระดาษ ตัดตามขนาดที่วัดได้
  3. จากนั้นนำมาห่อดินสอ ติดกาวให้แน่น

ตกแต่งสีสวยๆ ลวดลายตามต้องการ นำไปเป็นของขวัญเก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร

ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 0
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 1
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 2
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 3
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 4
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 5
ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้ 6