สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง

สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง
อุปกรณ์ เม็ดพลาสติกกลม ขนาดไม่เท่ากัน 2 ลูก, ลวด, ที่ห้อยต่างหู, คีมดัดลวด วิธีทำ
  1. นำเม็ดพลาสติกกลม 2 อัน ร้อยเข้าไปในเส้นลวดที่เตรียมไว้
  2. ตัดลวดด้วยคีม ทำที่ห้อยด้านบน กลมๆสำหรับใส่ห่วง
  3. นำที่ห้อยต่างหู มาใส่ตรงห่วงที่ทำเตรียมไว้
คลิปสอนทำต่างหู
สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง 0
สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง 1
สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง 2
สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง 3
สอนทำต่างหูง่ายๆ แบบตุ้งติ้ง 4