ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ

ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ

ตกแต่งแว่นตากันแดด ลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดมุก ติดขอบแว่นตากันแดด
  2. ติดขอบดอกไม้สำเร็จรูป ข้างๆเม็ดมุก ตรงขอบแว่นตากันแดด
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ 0
ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ 1
ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ 2
ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ 3
ตกแต่งแว่นตา เม็ดมุกสวยๆ 4