พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้

พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้

พับกระดาษรูปดาวตกแต่งบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปวงกลมใหญ่ เล็ก ตามต้องการ ด้วยวงเวียน (ถ้าไม่มี ใช้อย่างอื่นแทนได้นะ)
  2. จากนั้น วาดรูปดาว ด้านในกระดาษ
  3. ตัดขอบออก (สังเกต ตามรูปด้านล่าง)
  4. พับตามรอยแฉก

นำไปประดับบ้านสวยๆ

พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้ 0
พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้ 1
พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้ 2
พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้ 3
พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้ 4