สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล

สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล

ตกแต่งสร้อยคอสวยๆ จากเส้นลวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. นำลวดอีกเส้น พันที่มุม ร้อยเม็ดคริสตัล เป็นแนวแทยง
  3. พันให้แน่นที่มุมอีกด้าน
  4. นำไปเชือกกับสายสร้อยที่เตรียมไว้

นำไปใส่สวยๆค่ะ

สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 0
สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 1
สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 2
สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 3
สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 4
สร้อยคอ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งเม็ดคริสตัล 5