ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ

ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ

ดอกไม้กระดาษ ทำเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษรูปวงกลม สีสดใส
  2. ตัดกระดาษ 8 กลีบ งอด้านข้างขึ้น
  3. ทำเสร็จแล้ว ตัดกระดาษวงกลมเล็กๆ สำหรับทำเป็นเกสรดอกไม้
  4. ตัดขอบวงกลมเป็นเส้นๆเล็กๆ หลายๆเส้น
  5. เจาะรูตรงกลางดอกไม้ ใส่เทียน ประดับกลีบดอกไม้สวยๆ

นำไปประดับตามมุมสวยๆ ในบ้าน

ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 0
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 7
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 1
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 4
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 15
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 13
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 6
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 3
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 12
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 2
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 11
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 9
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 5
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 14
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 10
ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ 8