สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

ทำที่คั่นหนังสือจากกระดาษสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4
  2. จากนั้นตัดขนาด 1.5 นิ้ว เจาะรูกระดาษด้านล่างส่วนหน้า ด้วยที่เจาะรู ดาว
  3. นำไปเจาะรูด้านบน ใส่เชือก
  4. นำกระดาษที่รูปดาวดิดประดับด้านล่างกระดาษ ตรงส่วนที่เป็นรูปดาวที่เจาะรูไว้
  5. นำดาวเล็กๆติดประดับด้านบนเชือกอีกครั้ง

นำไปใช้คั่นหนังสือ

สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 0
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 7
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 1
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 4
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 13
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 6
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 3
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 12
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 2
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 11
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 9
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 5
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 14
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 10
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด 8