ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด

ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด

ทำของตกแต่งประดับแก้วไวน์ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูแผ่นไม้เล็กๆ มุมบน ใส่ห่วงคล้องสำหรับแขวน
  2. ตัดลวด นำลูกปัดเม็ดเล็กๆใส่ลงไป พร้อมแขวนแผ่นไม้ ที่เตรียมไว้
  3. ดัดโค้ง ปิดปลายทั้งสองด้าน
  4. นำไปแขวน ห้อย กับฐานแก้วไวน์

ลองทำตามไอเดียนะคะ

ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 0
ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 1
ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 2
ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 3
ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 4
ของประดับแก้วไวน์ ประดับด้วยแผ่นไม้และลูกปัด 5