แก้วเทียน ตกแต่งสวยๆ ด้วยกระดุมหลากสี

แก้วเทียน ตกแต่งสวยๆ ด้วยกระดุมหลากสี

แก้วเทียนตกแต่งสวยๆ ด้วยกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดุมหลากสี ติดล้อมรอบแก้ว
  2. รอกาวแห้ง
  3. นำเทียนไขใส่ด้านใน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

แก้วเทียน ตกแต่งสวยๆ ด้วยกระดุมหลากสี 0