แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง

แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง

แผ่นรองโต๊ะทำงาน สวยๆ ทำเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีสวยห่อกระดาษแข็ง
  2. ตกแต่งขอบด้วยผ้าอีกสี ลายสวย หรือใช้ริบบิ้นแทนได้ค่ะ
  3. เมื่อติดเสร็จ นำกระดาษอีกแผ่น มาติดด้านหลัง เพื่อความสวยงาม

นำไปวางบนโต๊ะทำงาน สามารถเปลี่ยนสี ได้ตามต้องการค่ะ

แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 0
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 7
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 1
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 4
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 15
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 13
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 6
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 17
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 3
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 12
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 2
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 19
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 11
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 9
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 5
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 14
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 16
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 10
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 18
แผ่นรองโต๊ะทำงาน ประดิษฐ์จากกระดาษแข็ง 8