สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง

สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง

ตกแต่งสมุดจดบันทึก ด้วยพรมเช็ดเท้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำพรมเช็ดเท้าที่ยังไม่ได้ใช้ หุ้มสมุดจดบันทึก วันขนาดให้เกิดจากสมุดจดบันทึกเล็กน้อย
  2. ห่อติดกาวให้สมบูรณ์
  3. นำเชือกหนังเส้นเล็กๆ มาผูกอีกชั้น

นำไปมอบเป็นของขวัญ หรือเก็บไว้ใช้เองได้ค่ะ

สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง 0
สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง 1
สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง 2
สมุดโน๊ต ห่อด้วยพรมเช็ดเท้า - เชือกหนัง 3