สอนพับถ้วยกระดาษ ใส่ของเล็กๆน้อยๆ

สอนพับถ้วยกระดาษ ใส่ของเล็กๆน้อยๆ

สอนพับกระดาษ เป็นชามกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ ขนาด 15 x 20 ซม.
  2. พับครึ่ง พับสี่ส่วน พับแปดส่วน คลี่ออก
  3. พับส่วนปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน
  4. จากนั้นพับเข้ามา 3 ส่วน พับปลายเล็กๆ สอดแลายสามเหลี่ยมเข้าด้านใน
  5. ทำทั้งสองด้าน
  6. คลี่ตรงกลางออก

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

สอนพับถ้วยกระดาษ ใส่ของเล็กๆน้อยๆ 0
สอนพับถ้วยกระดาษ ใส่ของเล็กๆน้อยๆ 1