วิธีทำกล่องของขวัญ ขนาด 7 ซม. ด้วยกระดาษ A4

วิธีทำกล่องของขวัญ ขนาด 7 ซม. ด้วยกระดาษ A4
อุปกรณ์ กระดาษ A4 1 แผ่น, ไม้บรรทัด, กรรไกร, คัตเตอร์, โบว์ วิธีทำ
  1. วัดกระดาษ จากด้านล่าง จนถึงด้านบน ให้ได้ขนาก 7 ซม. * 7 ซม. ทั้ง 12 ล็อค พอดี
  2. ตัดขอบด้านบนที่เหลืออก 2 ล็อค เหลือตรงกลางไว้ 1 ล็อค
  3. ตัดขอบจากด้านล่าง และด้านบน ทั้ง 8 ล็อค เหลือตรงกลางไว้
  4. หาสติ๊กเกอร์น่ารักๆ มาติดไว้ ทั้ง 4 ล็อคตรงกลาง
  5. ประกอบทั้ง 4 มุมเข้าด้วยกัน จะได้ทรงกล่อง ติดกาวไว้ตรงปลายขอบเล็กๆด้านบนที่เหลือไว้จากข้อ 2
  6. พับมุมด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นฐานกล่อง
  7. พับ 2 ส่วนที่ตรงข้ามกันด้านบนลง สำหรับปิดกล่อง เหลืออีก 2 ส่วน นำมาชนกัน คล้ายหลังคาเจาะรูเล็กๆ ด้านละ 2 รูป ผูกโบว์สวยๆเข้าไป จะได้กล่องของขวัญน่ารักๆ 1 กล่อง
คลิปสอนทำกล่องของขวัญ
วิธีทำกล่องของขวัญ ขนาด 7 ซม. ด้วยกระดาษ A4 0