สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao)

สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao)

พับกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับกระดาษแนวทแยงทั้งแนว
  2. พับตามขั้นตอน สังเกตการพับ จาก คลิปวีดีโอ
  3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

คลิปวีดีโอ

สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 0
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 7
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 1
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 4
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 6
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 3
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 2
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 9
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 5
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 10
สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao) 8