ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก

ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก

ไอเดียทำสร้อยข้อมือสวยๆ จากผ้าสักกะหลาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดตัดสายสร้อยข้อมือ ขนาดประมาณ 2 x 10 นิ้ว
  2. แบ่งเป็นสามส่วนด้านใน ขนาด 1 1/8 x 9 นิ้ว
  3. กรีดให้เรียบร้อย แบ่งเป็นสามส่วน
  4. ถักเปีย (สังเกตวิธีถัก จากรูปด้านล่าง)
  5. เมื่อเสร็จ ติดกระดุมให้เรียบร้อย

นำไปใส่เล่น หรือทำแจกเพื่อนๆ ได้ค่ะ

ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 0
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 7
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 1
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 4
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 13
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 6
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 3
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 12
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 2
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 11
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 9
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 5
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 10
ไอเดียถักสร้อยข้อมือ จากผ้าถัก 8