พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย

พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย

กล่องกระดาษ พับเอง สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ (ขนาด 4.75 x 2.5 นิ้ว)

  1. ตัดกระดาษ ตามขนาดที่วัดไว้
  2. พับกระดาษ ตามแบบด้านล่าง (เลื่อนๆลงไปดูรูปด้านล่างค่ะ)
  3. เมื่อพับเสร็จ ติดสติกเกอร์ ตรงขอบกล่อง
  4. พับขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เมื่อนำมาปิดเข้าด้วยกัน จะครอบฝากล่องได้พอดี

ทำแบบเล็กแบบใหญ่กว่าได้ ปรับขนาดกระดาษ ตามความเหมาะสม

พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 0
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 7
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 1
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 4
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 15
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 13
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 6
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 17
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 3
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 12
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 2
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 19
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 11
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 9
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 5
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 14
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 16
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 10
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 18
พับกล่องกระดาษ ใส่ของขวัญ ลายสวย 8