เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

เข็มกลัดเล็กๆ ทำเอง ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นวงกลม ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ผืน
  2. นำผ้า พับครึ่งวงกลม เย็บเนาตรงขอบ จากนั้นดึงปลาย (สังเกตจากรูปด้านล่าง) นำมาเรียงกัน 3 กลีบ
  3. นำผา วงกลมผืนสุดท้าย ทำเป็นเป็นหน้า ใส่ตา เติมปากเล็กๆลงไป
  4. จากนั้นเย็บขอบ ดึงให้กลม นำไปติดกาว วงด้านบนกลีบทั้งสาม
  5. ตัดผ้าสีเขียว ทำเป็นก้านดอกไม้ เย็บเข็มกลัดติดลงไป
  6. นำไปเย็บติดกับดอกไม้สีเขียว

นำไปประดับตกแต่ง ทรงผมสวยๆ

เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 0
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 7
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 1
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 4
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 15
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 13
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 6
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 17
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 3
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 12
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 2
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 19
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 11
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 9
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 5
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 14
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 16
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 10
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 18
เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า 8