กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า)

กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า)

กระเป๋าใส่ของเย็บจากผ้า ติดสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขนาดผ้า ตามต้องการ 2 ผืน
  2. ติดผ้าด้านในด้วยเทปกาวเหนียว ทั้งผืน
  3. ติดหูกระเป๋า เย็บติดด้วยแม็กเย็บกระดาษ ติดเทปกาวซ้ำอีกครั้ง
  4. เย็บขอบกระเป๋าด้านข้างด้วยที่เย็บกระดาษ ติดเทปกาวทับ
  5. พับมุมกระเป๋า เย็บติด ด้วยที่เย็บกระดาษ อ่านแล้วงง สังเกตจากคลิป
  6. พลิกด้านนอกออก ติดก้นกระเป๋าด้านในให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของ จ่ายตลาด

คลิปสอนเย็บกระเป๋า

กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 0
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 7
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 1
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 4
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 6
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 3
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 2
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 9
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 5
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้า ติดสก็อตเทป (ไม่ใช้จักรเย็บผ้า) 8