กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ

กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ

กระปุกออมสินขวดน้ำ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะขวดน้ำด้านข้าง ทำเป็นที่หยอดเหรียญ
  2. ติดใบพัด ติดไอพ่น พร้อมทำลายเครื่องบินสวยๆ
  3. ใบพัดเครื่องบินด้านหน้า ติดล้อมรอบ ฝาขวดน้ำ

นำไปหยอดเหรียญ

กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 0
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 7
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 20
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 1
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 4
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 15
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 21
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 13
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 6
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 17
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 3
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 12
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 2
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 19
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 11
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 9
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 5
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 14
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 16
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 10
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 18
กระปุกออมสิน เครื่องบิน ทำจากขวดน้ำ 8