ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม

ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม

สอนทำที่ใส่ดินสอ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลอนคู่สีสวย ขนาด 14 x 26 ซม., ขนาด 11 x 26 ซม., ขนาด 8 x 26 ซม.
  2. แบ่งเป็น 7 ส่วน สังเกตจากคลิปวีดีโอ
  3. พับเป็นรูปหกเหลี่ยม ตัดปลายด้านล่าง สำหรับพับเป็นก้นกล่องกระดาษ
  4. ประดับขอบด้านข้างด้วยสก็อตเทปสีสวย
  5. ทำ 3 ขนาด นำมาติดเข้าด้วยกัน ประดับดอกไม้

นำไปใส่ของสวยๆ

คลิปวีดีโอ

ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 0
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 7
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 1
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 4
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 6
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 3
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 2
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 9
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 5
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 10
ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม 8