กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์

กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์
กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำจานสีผสมสีตามต้องการ จากนั้น นำมาวาดระบายลงบนแก้วกระดาษ
  2. วาดรูปหน้าตาสัตว์ ให้สวย ตามตัวต้นแบบ
  3. ตกแต่ง ติดหู ติดหาง ให้เรียบร้อย
นำไปประดับตกแต่งบ้านสวยๆ  
กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์ 0
กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์ 1
กิจกรรมสนุกๆ เปลี่ยนแก้วน้ำกระดาษเป็นสัตว์ 2