จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า

จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า

ทำจานรองแก้ว จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นวงกลม
  2. ตัดผ้าลายดอกไม้ ประดับด้านบน
  3. ใช้จักรเย็บผ้า เย็บดอกไม้ ติดกับผ้า วงกลม

นำไปรองแก้ว สวยๆ

จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 0
จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 1
จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 2
จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 3
จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 4
จานรองแก้ว ทำเอง จากผ้า 5