วิธีทำกล่อง สำหรับของใช้ ของขวัญปีใหม่

วิธีทำกล่อง สำหรับของใช้ ของขวัญปีใหม่
อุปกรณ์ กระดาษสี, ดินสอ, วิธีทำ
  1. วาดลายสำหรับตัดกล่องกระดาษทั้ง 4 แฉก
  2. ตัดกระดาษตามลายที่ร่างเอาไว้ พับมุมขึ้นทั้ง 4 มุม
  3. ติดกาว ตามส่วนที่ยื่นออกมา ประกอบเข้าด้วยกัน จะได้กล่องกระดาษสวยๆ 1 อัน
  4. สามารถทำกล่องกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นได้ โดยเพิ่มขนาดขึ้นไป
คลิปสอนทำกล่องกระดาษ
วิธีทำกล่อง สำหรับของใช้ ของขวัญปีใหม่ 0