ตกแต่งหมุดกระดุม ด้วยสก็อตเทป

ตกแต่งหมุดกระดุม ด้วยสก็อตเทป

สอนตกแต่งหมุดกระดุม ด้วยสก็อตเทปสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกสก็อตเทปสีสวย ติดลงไปบนหมุดกระดุมหัวกลมๆที่เตรียมไว้
  2. จากนั้นตัดเศษที่เกินออกให้หมด
  3. ทำหลายๆเม็ด ใช้สก็อตเทปสีต่างกัน ตามชอบ

หมุดกระดุมสีธรรมดา กลายเป็นหมุดกระดุมสีสด น่าใช้

ตกแต่งหมุดกระดุม ด้วยสก็อตเทป 0