กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป

กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป

กระเป๋าสะพายสวยๆ นำมาติดสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าใบเก่าๆ ติดด้วยสก็อตเทป
  2. ตกแต่งของประดับสวยๆ ติดกาวให้แน่น

สังเกตจากไอเดีย จากรูปประกอบด้านล่าง

กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 0
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 1
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 2
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 3
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 4
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 5
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 6
กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป 7