สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร

สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร

สอนทำกระเป๋าสวยๆ จากสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแฟ้มมาแกะตัวล็อคด้านในออก จากนั้นใช้สก็อตเทปติดเป็นลาย
  2. นำกระดาษมาตัด วัดขนาด ทำเป็นฝากระเป๋าด้านบน ติดลายด้านนอกด้วยสก็อตเทป
  3. ติดสก็อตเทปด้านในที่เหลือ
  4. ตัดกระดาษ ทำขอบกระเป๋าด้านข้าง ทั้งสองรู
  5. ติดด้วยกาวให้แน่น เมื่อนำไปประกบทำเป็นกระเป๋า
  6. เจาะรู ติดตัวล็อคกระเป๋า

นำกระเป๋าไปใช้ใส่ของได้ค่ะ

คลิปสอนทำกระเป๋า

สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 0
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 7
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 20
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 1
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 24
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 4
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 15
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 21
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 13
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 22
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 6
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 17
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 3
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 12
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 2
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 23
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 19
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 11
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 9
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 5
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 14
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 16
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 10
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 18
สอนทำกระเป๋า จากสก็อตเทปและแฟ้มเอกสาร 8