ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ

ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ

สอนทำของประดับตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำของตกแต่งถาด ติดกับถาด ออกแบบลวดลายสวยๆ เช่น ลายสามเหลี่ยม ลายดาว … ติดด้วยสก็อตเทป
  2. ติดสก็อตเทป ทำลายสวยๆ เทกากเพชรสวยๆลงไปบริเวณช่องว่าง รอกาวแห้ง แกะสก็อตเทปออก
  3. ติดขอบ ประดับด้วยทองคำเปลวสวยๆ ติดด้านนอกด้านใน ให้สวยงาม ตามไอเดีย

นำไปใส่โทรศัพท์ ใส่ของใช้กระจุกกระจิก

ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 0
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 7
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 1
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 4
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 6
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 3
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 12
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 2
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 11
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 9
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 5
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 10
ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ 8