ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ

ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ

ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมาย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดมุมซองจดหมาย มุมล่างซ้าย (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  2. ติดสก็อตเทป ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปคั่นหนังสือสวยๆ

ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ 0
ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ 1
ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ 2
ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ 3
ที่คั่นหนังสือ ทำจากซองจดหมายเก่าๆ 4