สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้

สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้

ที่เก็บสายหูฟัง ทำจากไม้หนีบผ้าแบบไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตกแต่งแถบสีสวย ด้านข้างไม้หนีบผ้า
  2. นำด้านข้างมาติดกัน สลับแบบกลับด้าน
  3. รอกาวแห้ง
  4. นำไปหนีบหูฟัง สังเกตวิธีหนีบสายหูฟัง จากรูปด้านล่าง

นำไปใช้สวยๆ

สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 0
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 1
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 2
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 3
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 4
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 5
สอนทำที่เก็บหูฟัง จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 6