ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก

ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก

ตกแต่งแผ่นรองหม้อน้ำร้อน กาน้ำร้อน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกแผ่นไม้ก็อกวงกลม ขนาดพอดักับก้นหม้อน้ำร้อน
  2. ติดก้อนหินประดับลงไปด้านบนแผ่นไม้
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้รองก้นหม้อร้อนๆ

ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก 0
ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก 1
ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก 2
ทำที่รองหม้อนน้ำร้อน จากก้อนหินและแผ่นไม้ก็อก 3