ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ

ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ

ไอเดียทำโบว์ห่อของขวัญ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องของขวัญ ด้วยริบบิ้น
  2. นำลูกบอลเล็กๆ ร้อยรวมกัน ประมาณ 5 ลูก
  3. ผูกเสร็จ นำไปประดับกล่องของขวัญ น่ารักๆ ตรงโบว์ที่ผูกกล่องของขวัญ

นำไปมอบให้คนสำคัญๆ ในวันสำคัญๆ

ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 0
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 1
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 2
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 3
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 4
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 5
ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ 6