รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง

รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง

รองเท้าคู่สวย ตกแต่งแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสักกะหลาด ตัดเป็นรูปหัวใจ ขนาดพอดีกับส่วของหัวรองเท้า
  2. นำมาติดกาว ติดลงไปบนรองเท้า
  3. ทำทั้งสองข้าง

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 0
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 1
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 2
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 3
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 4
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 5
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 6
รองเท้าคัชชู ตกแต่งลายหัวใจ สีแดง 7