ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

ทำที่หนีบกระดาษ ลายสวย จากไม้หนีบผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้หนีบผ้า ทากาว ตัดกระดาษสีสวย ติดบนไม้หนีบผ้า
  2. รีดกระดาษให้เรียบ บริเวณรอยต่อ ให้ตัดกระดาษ ตะไบให้เรียบ
  3. ติดตัวอักษรให้สวยงาม

นำไปหนีบกระดาษสวยๆ

ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 0
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 7
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 1
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 4
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 6
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 3
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 2
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 11
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 9
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 5
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 10
ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย 8