ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด

ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด

สอนทำสร้อยข้อมือสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดสลับลาย พร้อมกับใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมเป็นคำตามต้องการ
  2. ติดตะขอ

นำไปใส่สวยๆ

ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 0
ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 1
ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 2
ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 3
ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 4
ไอเดียทำสร้อยแขนสวยๆ ประดับลูกปัดสีสด 5