ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด

ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด

ไอเดียทำใบไม้ประดิษฐ์ จากสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสก็อตเทปสีสวย ติดทับกัน สองสี
  2. จากนั้นพลิกด้านหลัง ติดสก็อตเทป อีกสองสี
  3. ตัดขอบปลาย ให้เป็นริ้วๆทั้งสองด้าน เหลือตรงกลางไว้

นำไปทำเป็นของประดับ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งงานเลี้ยงได้ค่ะ

ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 0
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 7
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 1
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 4
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 6
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 3
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 2
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 9
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 5
ใบไม้หลากสี ทำตกแต่งบอร์ด 8