วิธีถักสายนาฬิกา

วิธีถักสายนาฬิกา
อุปกรณ์ กรรไกร, เชือก, สายวัด , ที่ล็อคนาฬิกา วิธีทำ
  1. นำเชือกมาร้อยเข้ากับตัวล็อคนาฬิกา ดึงสายผ่านตัวนาฬิกา จากนั้นนำไปร้อยกับอีกด้านของนาฬิกา ร้อยเชือกสลับไป-มา  ให้ได้ 4 สาย
  2. จากนั้น นำปล่าเส้นเชือกที่หลือ พันไปมาเป็นลายสวยๆ ทำทั้ง 2 ด้านของนาฬิกาจนเสร็จ
คลิปสอนถักสายนาฬิกาข้อมือ
วิธีถักสายนาฬิกา 0
วิธีถักสายนาฬิกา 7
วิธีถักสายนาฬิกา 1
วิธีถักสายนาฬิกา 4
วิธีถักสายนาฬิกา 6
วิธีถักสายนาฬิกา 3
วิธีถักสายนาฬิกา 2
วิธีถักสายนาฬิกา 9
วิธีถักสายนาฬิกา 5
วิธีถักสายนาฬิกา 8