ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก

ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก

ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำเองลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเชือกขนาดรอบหนังสือ
  2. ตกแต่งประดับจี้ตรงกลางสร้อย ตกแต่งให้สวยงาม
  3. รัดปลายให้แน่น

นำไปคั่นหนังสือสวยๆ

ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 0
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 7
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 1
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 4
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 6
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 3
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 2
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 9
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 5
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 10
ที่คั่นหนังสือสวยๆ ทำจากเชือกและจี้ ลายน่ารัก 8