ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก

ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก

ไอเดียทำของขวัญ วันรับปริญญา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีดำ ห่อหุ้มฝากล่อง
  2. เจาะรูตรงกลาง ใส่กระหมุดกระดุม
  3. พับเชือก ทำเป็นที่ห้อยสายหมวกรับปริญญา
  4. นำไปแขวนติดกับหมุดกระดุมตรงกลาง
  5. กล่องด้านล่าง ใส่กระดาษ ม้วนธนบัตร ใส่ลงไป
  6. ปิดฝากล่องให้เรียบร้อย

นำไปเป็นของขวัญ รับปริญญาสวยๆค่ะ

ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 0
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 7
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 1
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 4
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 15
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 13
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 6
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 3
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 12
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 2
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 11
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 9
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 5
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 14
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 10
ของขวัญวันรับปริญญา เงินในกล่องหมวก 8