ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย

ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย

ตกแต่งเลนส์กล้องถ่ายรูป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำฝาครอบกล้องถ่ายรูป ติดกระดาษสีสวย
  2. ตกแต่งขอบฝาครอบกล้องด้วยเม็ดพลาสติกสีสวย
  3. รอกาวแห้ง เทกาว Mod Podge กาวอเนกประสงค์ ลงไป

จะสังเกตได้ว่า ฝาครอบเลนส์นูนขึ้นมาเล็กน้อยจากกาว

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 0
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 7
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 1
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 4
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 6
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 3
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 2
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 9
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 5
ฝาครอบเลนส์กล้อง ตกแต่งเอง ลายสวย 8