กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้

กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้

กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หุ้มกล่องกระดาษด้านนอกด้วยผ้าสีดำ ตัดตามแบบด้านล่าง (สังเกตจากรูป)
  2. ติดกาวให้แน่น
  3. ตกแต่งขอบกล่องด้วยผ้าลายสวยๆ ที่เตรียมไว้

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 0
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 7
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 1
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 4
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 6
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 3
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 2
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 11
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 9
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 5
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 10
กล่องกระดาษเก่าๆ หุ้มผ้าสีสวย น่าใช้ 8