เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม

เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม

กิ๊บติดผมน่ารักๆ ประดับด้วยตุ๊กตา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเย็บเป็นลายตุ๊กตาตัวเล็กๆ
  2. ยัดในสังเคราะห์ใส่เข้าไปด้านใน
  3. ตกแต่งติดดอกไม้ให้ตุ๊กตา
  4. จากนั้นนำไปเย็บติดกิ๊บติดผมสวยๆ

ทำหลายๆอัน ทำแจกเพื่อนๆ หรือทำเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะ

เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 0
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 7
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 1
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 4
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 6
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 3
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 12
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 2
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 11
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 9
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 5
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 10
เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม 8