ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น

ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น

ตกแต่งถาดสวยๆ ด้วยทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขยี้ทองคำเปลวเป็นชิ้นเล็กๆ
  2. ใส่ถุงมือ
  3. เทเรซิ่นใส่แก้วพลาสติก
  4. ราดลงไปในถาด
  5. วางทิ้งไว้ให้เรซิ่นแข็งตัว

นำไปใส่ วางเครื่องประดับสวยๆ

ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 0
ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 1
ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 2
ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 3
ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 4
ตกแต่งถาดสวยๆ ใส่แผ่นทองคำเปลวราดด้วยเรซิ่น 5