สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด

สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด

โต๊ะอาหารตกแต่งสวยๆ ด้วยดอกไม้สด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดดอกไม้สด พันก้านด้วยเส้นเอ็น
  2. นำไปแขวนห้อยลงมาจากเพดาน
  3. ประดับหลายๆดอก บนโต๊ะทาอาหาร

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 0
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 1
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 2
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 3
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 4
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 5
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 6
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 7
สอนตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยดอกไม้สด 8