พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน

พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ 
  2. พับกระดาษที่ตัดจากข้อ 1 พับเป็นชั้นๆ เจาะรูตรงกลางกระดาษด้วยที่เจาะรู สำหรับเสียบไม้ลงไป
  3. เสียบไม้ คลี่กระดาษออกจากที่พับจะเป็นลายคลื่นๆ
  4. ตัดครึ่งจุกคอร์ก
  5. จากนั้นนำรูปหัวใจที่ทำเสร็จแล้ว เสียบลงไปบนจุกคอร์ก
นำไปประดับตกแต่งโต๊ะทำงาน หรือให้เป็นของขวัญสวยๆค่ะ
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 0
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 1
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 2
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 3
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 4
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 5
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 6
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 7
พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน 8