ไอเดียสอนตกแต่งขวดสวยๆ

ไอเดียสอนตกแต่งขวดสวยๆ
อุปกรณ์ ขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้ว 1 ใบ, พู่กัน, สก็อตเทป, สีน้ำ วิธีทำ
  1. นำสก็อตเทปปะติดบริเวณขวด ให้เว้ณช่องว่าเป็นรูป สี่เหลี่ยม
  2. ลงสีน้ำตรงกลาง จากนั้น นำสก็อตเทปออก
  3. วาดขอบสีเหลี่ยมสีตัดกัน
  4. วาดรูปแอบเปิ้ลสีแดงตรงขอบด้านข้าง
  5. ตกแต่งให้สวยงามตามชอบ
คลิปสอนตกแต่งขวดแก้ว
ไอเดียสอนตกแต่งขวดสวยๆ 0