ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเต่าทอง (สังเกตวิธีปั้นจากรูปด้านล่าง)
  2. ดัดเส้นลวดสีสวย เสียบเป็นหนวดเต่าทองด้านหน้า
  3. ดึงลวดออก นำเต่าทองไปอบ 250 ํ C เวลา 1 ชม.
  4. นำลวดไปเสียบที่เดิม
จากนั้น นำไปตกแต่งบ้าน เสียบรูป ประดับรูปในคามทรงจำ  
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 0
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 1
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 2
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 3
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 4
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 5
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน 6