ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์

ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์

สอนทำที่คาดผมเด็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าลูกไม้ มาตัดเป็นเส้นๆ สำหรับทำเป็นที่คาดผมสวยๆ
  2. ตัดที่คาดผม วัดจากรอบศรีษะเด็ก
  3. ติดขนนก ติกโบว์ พร้อมติดจี้ให้เรียบร้อย

นำไปใส่วันสำคัญๆ ค่ะ

ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 0
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 7
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 1
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 4
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 6
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 3
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 2
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 11
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 9
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 5
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 10
ที่คาดผมเด็ก เย็บเองสีขาว ประดับขนนกและโบว์ 8