ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก

ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก

แก้วน้ำ พลาสติก ถักเชือก ทำเป็นที่วางของ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแก้วน้ำพลาสติก ออกเป็น 9 แฉก เท่าๆกัน
  2. นำเชือก ร้อยผ่านแก้วน้ำพลาสติกแต่ละแฉกที่ตัดออก (ดูรูปด้านล่างประกอบด้วยนะ)
  3. ถักสลับกันไปเรื่อยๆ จนถึงปากแก้วด้านบน
  4. ติดกาว ประดับริบบิ้น ก้นแก้วด้านล่าง พร้อมตัดกระดาษเป็นรูปดอกไม้ วางด้านใน

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก น่ารักๆค่ะ

ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 0
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 7
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 1
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 4
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 15
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 13
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 6
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 17
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 3
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 12
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 2
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 11
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 9
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 5
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 14
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 16
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 10
ชามใส่ของ สานจากแก้วน้ำพลาสติก 8